Author Archives: ngocnguyen

KIẾN THỨC ÂM NHẠC – Dàn nhạc giao hưởng(Phần 1 LỊCH SỬ)

Hình thành từ thế kỷ 17, dàn nhạc giao hưởng trưởng thành cùng với âm nhạc giao hưởng. Xuất phát từ châu Âu,dàn nhạc giao hưởng là một tổng thể về biên chế các nhạc cụ được sử dụng theo những nguyên tắc nhất định nhằm phục vụ cho việc diễn tấu một tác phẩm […]

10 NGUYÊN TẮC PHỐI MÀU CƠ BẢN – MÀU SẮC TRONG THUẬT PHONG THỦY

NGUYÊN TẮC PHỐI MÀU Màu sắc không đứng riêng lẻ một mình. Thật vậy, hiệu ứng của một màu phụ thuộc vào nhiều yếu tố: – Mức độ phản chiếu ánh sáng của nó. – Màu sắc môi trường chung quanh. Có 10 nguyên tắc phối màu cơ bản như sau: 1/ Phối màu không […]