Author Archives: ngocnguyen

Mặt tối của nhà soạn nhạc đại tài Franz Schubert

Nhiều người yêu âm nhạc đều cho rằng thật tầm thường, thông tục và vô nghĩa khi tiếp cận cuộc sống riêng tư của những nhà soạn nhạc vĩ đại. Chẳng mấy ai quan tâm chuyện Wagner chỉ là kẻ vô công rồi nghề, Mozart thường nói tục, Beethoven cùng lúc bán các bản soạn […]