Giảng viên: Nguyễn Ngọc Quang

Giảng viên: Dương Gia Bảo

Giảng viên: Nguyễn Hồng Hạnh

Giảng viên: Thu Hương

Họa sỹ: Gia My

Giảng viên: Bùi Trung Tín

Giảng viên : Đặng Sĩ Nguyên

Giảng viên : Mai Trang