KIẾN THỨC ÂM NHẠC – Dàn nhạc giao hưởng (Phần 2 Biên chế dàn nhạc)

Biên chế của dàn nhạc tức số lượng nhạc cụ, tương ứng với nhạc công của dàn nhạc. Số lượng và chủng loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng có thể thay đổi, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo bốn bộ nhạc khí chính: bộ gỗ, bộ đồng, bộ gõ và bộ dây. Ngoài ra còn một số nhạc cụ có thể bổ sung như piano, đàn Harp, ghi-ta, saxophone…

Ngày nay, một dàn nhạc giao hưởng đầy đủ là dàn nhạc hai quản, tức mỗi nhóm nhạc cụ hơi – bộ gỗ và bộ đồng – gồm hai cây kèn. Tương tự có dàn nhạc ba quản và dàn nhạc bốn quản. Biên chế dàn nhạc được cần bằng theo nguyên tắc về âm lượng các nhạc cụ: nếu số lượng kèn hơi tăng lên thì số lượng nhạc cụ dây và trống định âm cũng tăng theo tỷ lệ tương ứng. Trong dàn nhạc giao hưởng, vĩ cầm được chia làm hai bè: violon I và violon II.

Ở bộ đồng, thay vì 3 trombone có thể dùng 2 trombone cộng một trombone basse. Bộ gõ có thể thêm một vài nhạc cụ khác, tùy theo tác phẩm. Có thể thấy biên chế của ca ba dàn nhạc hai, ba và bốn quản đều có số lượng nhạc cụ trombone như nhau, gồm ba trombone hoặc hai trombone và một trombone basse. Nhưng đôi khi trong dàn nhạc bốn quản, có thể sử dụng tới bốn trombone. Ba trombone và một tuba trong dàn nhạc được xem như bốn bè của hợp xướng đảm trách phần trầm.

Tùy theo tác phẩm, biên chế của dàn nhạc có thể thay đổi. Số lượng nhạc cụ và chủng loại có thể nhiều hoặc ít hơn biên chế thông thường.

Nhạc cụ trong dàn nhạc cổ điển

 

Thể loại: KÈN GỖ

Flute – Flute

Oboes – Kèn Ô-boa

Clarinets – Kèn dăm đơn

Bassons – Kèn dăm kép

Thể loại: KÈN ĐỒNG

Horns – Kèn thợ săn

Trumpets – Trumpet

Trombones – Trombone

Tuba – Tuba

Thể loại: NHẠC CỤ KÍCH PHÁT

Timpani – Trống định âm

Percussion – Bộ gõ (kích phát)

Piano – Dương cầm

Harp – Thụ cầm

Thể loại: NHẠC CỤ VĨ KÉO

Violins – Vĩ cầm

Violas – Vĩ cầm trầm

Celli – Hồ cầm

BIÊN CHẾ DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG

Dàn nhạc

Bộ dây

Bộ gỗ

Bộ đồng

Bộ gõ

2 quản

·        16 violon I

·        14 violon II

·        12 viola

·        10 violoncello

·        8 contrebasse

·         2 flute

·         2 hautbois

·         2 clarinette

·         2 basson

·

·         4 cor

·         2 trumpette

·         3 trombone

·         1 tuba

·         3 timbales

3 quản

·         16 violon I

·         14 violon II

·         12 viola

·         10 violoncelle

·         8 contrebasse

·         2 flute

·         1 piccolo

·         2 hautbois + cor anglais

·         2 clarinette + clarinette basse

·         2 basson + contrebasson

  •        6 cor

·         3 trumpette

·         3 trombone

·         1 tuba.

·         2 timbales

4 quản

·         18 violon I

·         16 violon II

·         14 viola

·         12 violoncelle

·         10 contrebasse

·         2 flute

·         2 piccolo

·         3 hautbois + cor anglais

·         2 clarinette + petite clarinette + clarinette basse

·         3 basson + contrebasson.

·         8 cor

·         4 trumpette

·         3 trombone

·         1 tuba

·         4 timbales