Chuyên mục: Lưu trữ

CÓ MỘT ĐÊM ĐÔNG NĂM ẤY

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương sinh ra ở Thừa Thiên – Huế, trong một gia đình yêu nghệ thuật. Ngay từ năm mới lên 9 tuổi, ông đã được học đàn nguyệt rồi tự học ký xướng âm qua sách vở. Năm 1936, tốt nghiệp Trường Quốc học Huế, Nguyễn Văn Thương đã sáng tác […]

KIẾN THỨC ÂM NHẠC – Dàn nhạc giao hưởng (Phần 2 Biên chế dàn nhạc)

Biên chế của dàn nhạc tức số lượng nhạc cụ, tương ứng với nhạc công của dàn nhạc. Số lượng và chủng loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng có thể thay đổi, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo bốn bộ nhạc khí chính: bộ gỗ, bộ đồng, bộ gõ và bộ dây. Ngoài […]