Chuyên mục: Lưu trữ

KIẾN THỨC ÂM NHẠC – Dàn nhạc giao hưởng (Phần 2 Biên chế dàn nhạc)

Biên chế của dàn nhạc tức số lượng nhạc cụ, tương ứng với nhạc công của dàn nhạc. Số lượng và chủng loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng có thể thay đổi, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo bốn bộ nhạc khí chính: bộ gỗ, bộ đồng, bộ gõ và bộ dây. Ngoài […]