Chuyên mục: Lưu trữ

10 NGUYÊN TẮC PHỐI MÀU CƠ BẢN – MÀU SẮC TRONG THUẬT PHONG THỦY

NGUYÊN TẮC PHỐI MÀU Màu sắc không đứng riêng lẻ một mình. Thật vậy, hiệu ứng của một màu phụ thuộc vào nhiều yếu tố: – Mức độ phản chiếu ánh sáng của nó. – Màu sắc môi trường chung quanh. Có 10 nguyên tắc phối màu cơ bản như sau: 1/ Phối màu không […]

Mặt tối của nhà soạn nhạc đại tài Franz Schubert

Nhiều người yêu âm nhạc đều cho rằng thật tầm thường, thông tục và vô nghĩa khi tiếp cận cuộc sống riêng tư của những nhà soạn nhạc vĩ đại. Chẳng mấy ai quan tâm chuyện Wagner chỉ là kẻ vô công rồi nghề, Mozart thường nói tục, Beethoven cùng lúc bán các bản soạn […]