PHÒNG TRANH CỦA BÉ

Chào mừng quý vị ghé thăm và cùng thưởng thức các tác phẩm của chúng con. Đây là các tác phẩm vừa hoàn thành sau khóa học Mỹ thuật Tạo hình cơ bản.

Tĩnh vật

Học thủ công

Giấy dán

Học mầu nước

Mầu nước (tập vẽ tranh thủy mặc)