Tag Archives: sao nhí

SAO NHÍ TOÀN NĂNG – ĐAM MÊ CHO CON, HẠNH PHÚC CHO MẸ

Chúng ta không khuyến khích việc đào tạo thần đồng, nhưng phụ huynh lại cần phải có sự quan tâm để nhận biết những khả năng đích thực của trẻ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển được những tài năng của mình một cách chắn chắn với sự ham thích […]