Chuyên mục: Thư viện Mĩ thuật

CÁC LOẠI HÌNH KHỐI CƠ BẢN

Hình khối là một vùng diện tích 2 chiều được giới hạn bằng đường viền hay bằng chính diện tích của vật thể đó. Con người nhận thức được về hình khối đầu tiên thông qua tự nhiên xung quanh, ví dụ như hình tròn của mặt trăng hay đường cong của sóng. Sau đó, […]

HỌC VẼ PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Các nghiên cứu khoa học cho rằng trí thông minh của con người được hình thành từ việc tiếp xúc các giác quan thường xuyên với thế giới xung quanh. Hội họa là một hoạt động trí tuệ giúp tăng khả năng nhận thức, thường xuyên vẽ sẽ kích thích khả năng quan sát và […]