Chuyên mục: Thư viện Mĩ thuật

HỌC VẼ PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Các nghiên cứu khoa học cho rằng trí thông minh của con người được hình thành từ việc tiếp xúc các giác quan thường xuyên với thế giới xung quanh. Hội họa là một hoạt động trí tuệ giúp tăng khả năng nhận thức, thường xuyên vẽ sẽ kích thích khả năng quan sát và […]