Chuyên mục: Tin giáo dục

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG MỀM CHO HỌC SINH

Ahmed Attia là một giáo viên đã từng trải nghiệm chương trình Taqaddam – khóa tập huấn kĩ năng mềm cho người trẻ ở Trung Đông và Bắc Phi. Ông đã đưa ra một số phương pháp và giải thích về các phương pháp của mình trong việc phát triển kĩ năng mềm cho học […]

10 KĨ NĂNG CÔNG NGHỆ CẦN THIẾT TRONG LỚP HỌC

Sẽ là một điều cực kỳ quan trọng đối với tất cả các giáo viên (đặc biệt là các giáo viên đã có thâm niên trong nghề) để “làm quen” với công nghệ thế kỷ 21 trong các kỹ năng lớp học. Đó là những kỹ năng mà học sinh sẽ cần cho môi trường […]