Chuyên mục: Tin trung tâm

PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP Ở HỌC SINH

Kĩ năng giao tiếp là một trong những kĩ năng quan trọng đối với học sinh. Giáo viên, phòng tuyển sinh đại học và các nhà tuyển dụng dành nhiều mong đợi ở những học sinh có khả năng giao tiếp hiệu quả. Nếu con bạn đang gặp khó khăn trong kĩ năng giao tiếp, […]

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH

_Diệu Khanh_ Trình bày một thông tin hay một vấn đề một cách rõ ràng và hiệu quả là một trong những những năng quan trọng để truyền tải thông điệp hoặc quan điểm của bạn, và ngày nay, kĩ năng thuyết trình là không thể thiếu ở hầu hết mọi lĩnh vực. Cho dù […]