Chuyên mục: Tin tức – Sự kiện

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG LẮNG NGHE Ở HỌC SINH

Khả năng lắng nghe tốt là một công cụ học tập cần thiết. Thật vậy, hầu hết những gì trẻ em học ở trường tiểu học được thu thập thông qua các kênh thính giác. Tuy nhiên, một số học sinh, có vấn đề trong khả năng lắng nghe. Các em có thể gặp vấn […]

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH

_Diệu Khanh_ Trình bày một thông tin hay một vấn đề một cách rõ ràng và hiệu quả là một trong những những năng quan trọng để truyền tải thông điệp hoặc quan điểm của bạn, và ngày nay, kĩ năng thuyết trình là không thể thiếu ở hầu hết mọi lĩnh vực. Cho dù […]