Category Archives: Kiến thức

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CON KHỎI XÂM HẠI TÌNH DỤC?

Xâm hại tình dục có thể xảy ra với trẻ em ở mọi tầng lớp xã hội, tôn giáo hoặc văn hóa khác nhau. Không có cách nào hoàn toàn đảm bảo bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục, nhưng có những biện pháp bạn có thể thực hiện để giảm thiểu rủi […]

KỸ NĂNG MỀM: Trang bị cho trẻ trước khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông

Trường học và các nhà tuyển dụng nhấn mạnh tầm quan trọng của các kỹ năng cốt lõi Các chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn, các nhà thiết kế chương trình giảng dạy, và các nhà giáo đã dành nhiều năm kêu gọi cải tiến chương trình giảng dạy và đào tạo để trang bị […]

10 cách dạy kỹ năng mềm cho học sinh: Cuộc sống sau giờ học

Bạn đã bao giờ tìm được một công việc mà bạn thực sự mong muốn, rằng bạn có các bằng cấp phù hợp cần thiết, nhưng không đủ can đảm để nộp đơn vì bạn không chắc liệu mình có phù hợp không?Giáo dục không chỉ là học thuộc lòng các chủ đề hay đạt […]

Hoạt động kỹ năng sống của trẻ kết hợp với thói quen hằng ngày

Kỹ năng sống là gì? Giáo viên đôi khi miêu tả những kỹ năng này như là kỹ năng “học cách học”, chúng được phát triển qua những hoạt động hằng ngày.  Dưới đây, chúng tôi đề nghị bảy kỹ năng quan trọng và vài cách đơn giản để duy trì.  1. Tập trung và […]

MỘT SỐ KĨ NĂNG MỀM CẦN TRANG BỊ CHO HỌC SINH

  Cần nhiều hơn là kiến thức để có thể thành công trong cuộc sống. Cuộc sống hiện đại đòi hỏi trẻ cần phải phát triển các kỹ năng xã hội bởi thế giới xung quanh mỗi người đang ngày càng được chuyển đổi sang công nghệ. Điều đó dẫn đến hệ quả là, tài […]