Tag Archives: kỹ năng sống trải nghiệm

RÈN LUYỆN THỂ LỰC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG HỌC

Giáo dục thể chất là một phần không thể thiếu trong toàn bộ chương trình giáo dục của mọi trẻ em từ mẫu giáo đến lớp 12. Các chương trình giáo dục thể chất có chất lượng là rất cần thiết để tăng cường năng lực thể chất, sức khỏe, kĩ năng tự chịu trách […]

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Ở HỌC SINH

Tất cả chúng ta đều phải giải quyết vấn đề hàng ngày. Giải quyết vấn đề không phải là kỹ năng mà người ta sinh ra đã có mà nó cần được rèn luyện theo thời gian với việc thực hành và rút kinh nghiệm. Kỹ năng giải quyết vấn đề là rất cần thiết […]