Tag Archives: kỹ năng sống mầm non

Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ Năng Thiên Tường Art

“Giáo dục không phải là rót cho đầy, mà là khơi lên ngọn lửa.”“Education is the killing of flame, not the killing of a vessel.” Socrates Lời chào từ THIÊN TƯỜNG Công ty TNHH Thiên Tường (Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ Năng Thiên Tường Art) ra đời với mục đích tiên phong và cổ vũ 3 […]

10 KỸ NĂNG KẾT BẠN MÀ MỌI ĐỨA TRẺ ĐỀU CẦN

Là cha mẹ và những người lớn khi làm việc với trẻ, chúng ta có thể tạo ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của trẻ bằng cách giúp chúng xây dựng kỹ năng xã hội tốt, mà theo tôi, quan trọng hơn cả kỹ năng học thuật hoặc kỹ năng thể thao. Ở trường, […]

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CON KHỎI XÂM HẠI TÌNH DỤC?

Xâm hại tình dục có thể xảy ra với trẻ em ở mọi tầng lớp xã hội, tôn giáo hoặc văn hóa khác nhau. Không có cách nào hoàn toàn đảm bảo bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục, nhưng có những biện pháp bạn có thể thực hiện để giảm thiểu rủi […]

Hoạt động kỹ năng sống của trẻ kết hợp với thói quen hằng ngày

Kỹ năng sống là gì? Giáo viên đôi khi miêu tả những kỹ năng này như là kỹ năng “học cách học”, chúng được phát triển qua những hoạt động hằng ngày.  Dưới đây, chúng tôi đề nghị bảy kỹ năng quan trọng và vài cách đơn giản để duy trì.  1. Tập trung và […]

MỘT SỐ KĨ NĂNG MỀM CẦN TRANG BỊ CHO HỌC SINH

  Cần nhiều hơn là kiến thức để có thể thành công trong cuộc sống. Cuộc sống hiện đại đòi hỏi trẻ cần phải phát triển các kỹ năng xã hội bởi thế giới xung quanh mỗi người đang ngày càng được chuyển đổi sang công nghệ. Điều đó dẫn đến hệ quả là, tài […]