Tag Archives: kỹ năng sống thiên tường

Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ Năng Thiên Tường Art

“Giáo dục không phải là rót cho đầy, mà là khơi lên ngọn lửa.”“Education is the killing of flame, not the killing of a vessel.” Socrates Lời chào từ THIÊN TƯỜNG Công ty TNHH Thiên Tường (Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ Năng Thiên Tường Art) ra đời với mục đích tiên phong và cổ vũ 3 […]

TẠO LỬA BẰNG CÂY CUNG VÀ TRỤC GỖ

Không có gì dễ dàng hơn việc sử dụng cung và trục gỗ để tạo lửa hoàn toàn từ đầu! Trong số nhiều phương pháp tạo lửa bằng ma sát kiểu cổ xưa, cung và trục gỗ là một trong những phương pháp thực hành thực tế nhất để học. Kỹ thuật này hoạt động […]

KỸ NĂNG SINH TỒN CƠ BẢN CẦN BIẾT

Phần 2: Nhóm lửa Sinh tồn. Điều này rơi vào danh mục những điều khi bạn cần đến, thì đã quá muộn để học, vì vậy hãy chuẩn bị trước bằng cách học những gì cần thiết ngay bây giờ. Cho dù bạn bị lạc trong tự nhiên hoang dã mà không có đồ dự […]

KỸ NĂNG MỀM: Trang bị cho trẻ trước khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông

Trường học và các nhà tuyển dụng nhấn mạnh tầm quan trọng của các kỹ năng cốt lõi Các chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn, các nhà thiết kế chương trình giảng dạy, và các nhà giáo đã dành nhiều năm kêu gọi cải tiến chương trình giảng dạy và đào tạo để trang bị […]

MỘT SỐ KĨ NĂNG MỀM CẦN TRANG BỊ CHO HỌC SINH

  Cần nhiều hơn là kiến thức để có thể thành công trong cuộc sống. Cuộc sống hiện đại đòi hỏi trẻ cần phải phát triển các kỹ năng xã hội bởi thế giới xung quanh mỗi người đang ngày càng được chuyển đổi sang công nghệ. Điều đó dẫn đến hệ quả là, tài […]