Tag Archives: trung tâm bồi dưỡng kỹ năng thiên tường

5 CÁCH ĐỂ CẢI THIỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà chúng ta có thể học. Nó dẫn dắt mọi thứ chúng ta làm—cho dù chúng ta đang giao tiếp tại cơ quan để đáp ứng thời hạn và đạt được kết quả hay giao tiếp với bạn bè, gia đình và đối tác […]

5 KỸ NĂNG MỀM QUAN TRỌNG SINH VIÊN NÊN TRANG BỊ

Kỹ năng mềm, còn được gọi là “kỹ năng con người”, được định nghĩa là khả năng tương tác hiệu quả với người khác. Chúng được thể hiện thông qua các đặc điểm và hành vi cá nhân trái ngược với các kỹ năng cứng. Các kỹ năng mềm rất quan trọng vì chúng có […]

KỸ NĂNG MỀM ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO TRONG DOANH NGHIỆP

Các kỹ năng mềm khác nhau rất hữu ích trong các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp. Ví dụ, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả là rất quan trọng để thu hút và giữ chân khách hàng. Những nhân viên bán hàng toàn diện, giao tiếp, lạc quan và có thể […]

Giao tiếp hiệu quả trên điện thoại

Kỹ năng giao tiếp điện thoại tốt thường gây ấn tượng, và luôn luôn được đánh giá cao. Điều này có thể khiến bạn ngạc nhiên nhưng ngay cả trong thời đại Internet và mạng xã hội, các doanh nghiệp vẫn chủ yếu được liên hệ qua điện thoại. Do đó, rèn luyện kỹ năng […]

Kỹ năng giao tiếp điện thoại hiệu quả cải thiện dịch vụ khách hàng

Bất cứ ai cũng có thể trả lời điện thoại. Cách bạn trả lời sẽ quyết định liệu người gọi sẽ tiếp tục tương tác hay gọi đến nơi khác. Do đó, người trả lời cuộc điện thoại kinh doanh thường là người tương tác đầu tiên với khách hàng có liên hệ đến công […]