Bộ sách EDUPLAY FRIENDS chi tiết theo từng độ tuổi phù hợp với nhận thức của trẻ. Bộ tài liệu đã được Bộ GD&ĐT thẩm định theo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định số 511/QĐ-BGDĐT ngày 17/2/2022 và được phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non theo Quyết định số 2272/QĐ-BGDĐT ngày 17/8/2022, bám sát chương trình giáo dục mầm non, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý trẻ nhỏ.

Tài liệu, tài nguyên hỗ trợ đi kèm theo bộ sách phong phú, đa dạng. Tùy theo điều kiện triển khai thực tế, các cơ sở giáo dục có thể linh hoạt trong việc khai thác bộ sách, phát huy tốt nhất điều kiện, nguồn lực của mình, đồng thời đáp ứng nhu cầu của trẻ trong làm quen với tiếng Anh trong các cơ sở Mầm non.