Tag Archives: kỹ năng lắng nghe tích cực

KỸ NĂNG LẮNG NGHE: ĐỊNH NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG VÀ CÁCH LUYỆN TẬP

Thực hành kỹ năng lắng nghe tốt là một phần quan trọng để thành công trong môi trường làm việc. Lắng nghe hiệu quả có thể giúp bạn hiểu thông tin một cách chính xác, xây dựng mối quan hệ tích cực và phát triển kỹ năng mới. Hiểu rõ về nhiều hình thức lắng […]

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG LẮNG NGHE Ở HỌC SINH

Khả năng lắng nghe tốt là một công cụ học tập cần thiết. Thật vậy, hầu hết những gì trẻ em học ở trường tiểu học được thu thập thông qua các kênh thính giác. Tuy nhiên, một số học sinh, có vấn đề trong khả năng lắng nghe. Các em có thể gặp vấn […]