Tag Archives: tu duy phan bien

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN (CRITICAL THINKING)

  _Diệu Khanh_ Chương trình giảng dạy của New Zealand về sức khỏe và giáo dục thể chất (1999) đã xác định về tư duy phản biện (critical thinking) là “kiểm tra, đặt câu hỏi, đánh giá và thách thức các giả định được đưa ra về các vấn đề và thực tiễn” và hành […]