CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÀM VIỆC NHÓM (TEAMWORK) TRONG LỚP HỌC

_Diệu Khanh_

Đối với học sinh, để có được một nền tảng giáo dục toàn diện, toàn diện, tích hợp thì kĩ năng làm việc nhóm là rất quan trọng. Làm việc nhóm (teamwork) là hoạt động rất cần thiết giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh và giáo viên, giữa phụ huynh và nhà giáo dục. Hoạt động nhóm càng diễn ra thường xuyên và có hiệu quả, càng có nhiều cơ hội để học sinh tìm hiểu các kỹ năng quan trọng như phối hợp, thỏa thuận và cộng tác…

Có thể chia hoạt động nhóm thành các hình thức dựa vào sự hợp tác giữa các đối tượng sau đây:

Làm việc nhóm giữa giáo viên và trợ giảng:

Nhiều lớp học có các các phụ giáo, trợ giảng, giáo sinh và thậm chí là các tình nguyện viên phụ huynh hỗ trợ cho việc tổ chức hoạt động nhóm. Sự hỗ trợ này giúp cho giáo viên hướng dẫn có nhiều thời gian tập trung vào việc phát triển kỹ năng cho học sinh và quản lý lớp học. Để có được hiệu quả, việc giao tiếp tốt và làm việc nhóm giữa những người lớn là rất quan trọng để đảm bảo rằng học sinh đang nhận được thời gian, sự chú ý và mức độ giảng dạy cần thiết. Thông thường, mỗi người lớn trong lớp học được giao nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể trong quá trình cộng tác.

Đồng giảng dạy – Làm việc nhóm giữa giáo viên và giáo viên:

Trong nhiều môi trường học tập, các giáo viên trong các phòng ban khác nhau cùng hợp tác để đảm bảo việc giảng dạy liên tục cho học sinh. Giáo viên khoa học lớp năm tập trung vào các phép đo khoa học và tính toán có thể cộng tác với giáo viên toán lớp năm – những người dạy về khối lượng và phép đo. Là một nhóm, các giáo viên tạo ra một trải nghiệm giáo dục chéo trong đó học sinh của cả hai giáo viên đó có cơ hội để xem cách thông tin thống kê có thể được sử dụng trong các ngành khác nhau.

Làm việc nhóm giữa giáo viên và phụ huynh:

Phụ huynh đóng vai trò rất quan trọng trong giáo dục học sinh, đặc biệt là trong giai đoạn đầu phát triển. Khi giáo viên và phụ huynh làm việc như một nhóm, điều này giúp củng cố hành vi tích cực và phát triển kỹ năng học tập trong lớp học và luyện tập tại nhà. Khi học sinh nhìn thấy các thầy cô giáo và các phụ huynh làm việc cùng nhau, các em sẽ học được cách đánh giá cao về giáo dục và nhận sự hỗ trợ học tập và hoạt động cả trong và ngoài lớp học. Các nhóm phụ huynh – giáo viên giao tiếp tốt có thể chia sẻ thông tin về học sinh và đưa ra cách thức cá nhân hóa các phương pháp học tập để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học sinh.

Làm việc nhóm giữa học sinh và học sinh:

Việc làm việc nhóm với nhau trong lớp học rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản liên quan đến việc làm việc trong một đơn vị tập thể hướng tới một mục tiêu chung. Loại làm việc theo nhóm này giới thiệu một loạt các kỹ năng sẽ có giá trị cho học sinh trong việc làm tương lai, chẳng hạn như giao tiếp, thỏa hiệp và nỗ lực tập thể. Trong bất kỳ kiểu hoạt động nhóm nào, học sinh cũng phải đồng ý về việc ai sẽ xử lý các phần khác nhau của một dự án và làm việc song song bằng cách sử dụng thế mạnh của nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều này dạy các em cách quản lý thời gian, phân bổ nguồn lực và kỹ năng giao tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *