PHÒNG TRÁNH VÀ NGĂN CHẶN BẮT CÓC

Phòng chống bắt cóc và bảo vệ trẻ em là một ưu tiên quan trọng. Dưới đây là 9 mẹo cho cha mẹ để bảo vệ và trang bị cho trẻ em:

Dạy trẻ biết cầu cứu nếu có điều gì đó không an toàn:

Giúp trẻ học cách ngăn chặn bạn và những người lạ khác nếu chúng nghĩ có điều gì đó không an toàn.

Trẻ có thể thực hành nói: “Cháu thấy cô đang bận, nhưng đây là vấn đề an toàn. Hãy lắng nghe.”

Người lớn nói: “Cảm ơn vì đã ngắt lời tôi. An toàn là quan trọng.”

Sử dụng từ ‘người lạ’ một cách bình tĩnh và chính xác:

Giải thích cho trẻ rằng người lạ là những người mà trẻ không biết nhiều về họ.

Chỉ ra người lạ trên đường, ở công viên, và trong sách để trẻ hiểu rằng người lạ có thể là người đàn ông, phụ nữ, hoặc trẻ con ở mọi độ tuổi.

Lên kế hoạch và thực hành an toàn yêu cầu sự giúp đỡ:

Nói chuyện với trẻ về những người mà họ có thể nhờ giúp đỡ ở mọi nơi chúng đến.

Thực hành cách làm thế nào để ngắt lời người lớn đang bận, như người bán hàng, thủ thư, hoặc thu ngân.

Nhắc trẻ rằng những người này cũng là người lạ, nhưng bạn tin rằng họ sẽ giúp trong trường hợp khẩn cấp.

Dạy trẻ hiểu sự khác biệt giữa ‘cùng nhau’ và ‘một mình’:

Quy tắc an toàn khác nhau khi bạn ở cùng nhau và khi bạn một mình.

Đối với trẻ nhỏ, ‘cùng nhau’ có nghĩa là ở gần người lớn và họ đang chú ý đến trẻ.

Dạy trẻ cách ứng xử khi một mình tại các địa điểm khác nhau, ví dụ như cửa hàng hoặc công viên.

Dạy trẻ về thông tin cá nhân:

Giải thích rằng thông tin cá nhân bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, tên trường học và tên bạn bè.

Nói rõ cho trẻ biết đôi khi chúng cần cung cấp thông tin cá nhân cho những người khác ví dụ như bác sỹ, người bán hàng hoặc trong trường hợp khẩn cấp.

Quy tắc an toàn là trẻ không nên cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ mà không kiểm tra với người lớn đang chịu trách nhiệm về sự an toàn của chúng.

Giúp trẻ nhỏ thực hành cách ‘Di chuyển và Kiểm tra Trước’:

Những thói quen an toàn khi trẻ một mình, ngay cả chỉ là một phút: (1) Di chuyển và Kiểm tra Trước trước khi nói chuyện với người lạ; (2) Di chuyển và Kiểm tra Trước trước khi nhận đồ từ người lạ; (3) Di chuyển và Kiểm tra Trước trước khi đi bất cứ đâu với người lạ, trừ khi bạn đang gặp tình trạng khẩn cấp và không thể Kiểm tra Trước.

Giúp trẻ mẫu giáo lớn và thiếu niên thực hành cách ‘Suy nghĩ Trước’:

Trẻ mẫu giáo lớn và thiếu niên an toàn hơn khi chúng ‘Suy nghĩ Trước’ trước khi nói chuyện với người lạ khi một mình.

Trẻ không nhất thiết phải nói chuyện với người lạ. Giúp trẻ thực hành cách hành động nếu trẻ chọn nói chuyện: giữ câu trả lời ngắn (“Tôi không biết”, “Ở phía đằng kia”, hoặc “Hai giờ…”), tiếp tục đi, và không cung cấp thông tin cá nhân.

Thực hành việc la hét và chạy để yêu cầu sự giúp đỡ:

Dạy trẻ sử dụng giọng nói và cơ thể để tránh xa khi ai đó đang hành động một cách đáng sợ.

Giải thích rằng giọng nói của trẻ có thể thu hút sự chú ý từ những người có thể giúp đỡ chúng.

Luyện trẻ học cách la hét “KHÔNG! DỪNG LẠI!” bằng giọng nói mạnh mẽ và la hét “TÔI CẦN SỰ GIÚP ĐỠ” khi chạy đến người có thể giúp đỡ.

Dạy trẻ cách sử dụng tự vệ vật lý trong tình huống khẩn cấp:

Sự chống đối mạnh mẽ có thể ngăn chặn hầu hết các cuộc tấn công. Trẻ em thường sợ bị phạt vì đánh nhau, hoặc chúng không biết cách sử dụng cơ thể để chống lại.

Trẻ cần biết khi nào và cách nào để chiến đấu để bảo vệ bản thân. Khám phá thêm lựa chọn là tự vệ phù hợp với độ tuổi thông qua các khóa võ thuật tự vệ.

Giải thích rằng chiến đấu chỉ là lựa chọn cuối cùng để tránh xa khỏi tình huống nguy hiểm, không nên sử dụng chỉ vì con tức giận với ai đó. Tuy nhiên, nếu ai đó sắp gây hại cho con và con không thể rời đi hoặc nhờ giúp đỡ ngay lập tức, kế hoạch an toàn của con là đấm, đá, và la hét cho đến khi con có thể trốn thoát và nhờ giúp đỡ.

Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Thiên Tường ART

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *