Category Archives: Kiến thức

KỸ NĂNG SINH TỒN CƠ BẢN

Có rất nhiều thông tin về kỹ năng sinh tồn cơ bản, có thể bạn đang tự hỏi “Nên bắt đầu từ đâu?” Dưới đây là 6 yếu tố quan trọng của kỹ năng sinh tồn trong môi trường hoang dã giúp bạn tồn tại trong mọi tình huống. SÁU KỸ NĂNG SINH TỒN CƠ […]

KỸ NĂNG SINH TỒN CƠ BẢN CẦN BIẾT

Phần 2: Nhóm lửa Sinh tồn. Điều này rơi vào danh mục những điều khi bạn cần đến, thì đã quá muộn để học, vì vậy hãy chuẩn bị trước bằng cách học những gì cần thiết ngay bây giờ. Cho dù bạn bị lạc trong tự nhiên hoang dã mà không có đồ dự […]

KỸ NĂNG SINH TỒN CƠ BẢN CẦN BIẾT

Phần 1: NƯỚC Sinh tồn đơn giản là một trong những điều mà khi bạn cần đến nó thì đã quá muộn để học, vì vậy hãy chuẩn bị trước bằng cách tìm hiểu những gì bạn cần biết ngay bây giờ. Cho dù bạn lạc vào nơi hoang dã mà không có đồ dự […]

5 KỸ NĂNG MỀM QUAN TRỌNG SINH VIÊN NÊN TRANG BỊ

Kỹ năng mềm, còn được gọi là “kỹ năng con người”, được định nghĩa là khả năng tương tác hiệu quả với người khác. Chúng được thể hiện thông qua các đặc điểm và hành vi cá nhân trái ngược với các kỹ năng cứng. Các kỹ năng mềm rất quan trọng vì chúng có […]

KỸ NĂNG MỀM ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO TRONG DOANH NGHIỆP

Các kỹ năng mềm khác nhau rất hữu ích trong các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp. Ví dụ, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả là rất quan trọng để thu hút và giữ chân khách hàng. Những nhân viên bán hàng toàn diện, giao tiếp, lạc quan và có thể […]